Menu sluiten
Wensenlijst (0)
Winkelmand (0)
Helaas kunnen wij op dit moment geen bestellingen verwerken. Onze excuses voor het ongemak.  Wij verwijzen u graag naar een van onze Brandstores

Algemene voorwaarden


1. Algemeen

Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke bestelling bij de Adam e-store, voor zover niet uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken door partijen. Door het plaatsen van een bestelling gaat u akkoord met de Algemene voorwaarden van de Adam e-store. Indien zich een situatie voordoet die niet is geregeld in de Algemene voorwaarden, dan dient deze situatie te worden beoordeeld in de geest van deze voorwaarden.

2. Recht op gratis ruilen en teruggave

Alle in de Adam e-store bestelde artikelen kunt u in beginsel binnen 14 (veertien) dagen na ontvangst kosteloos, door gebruik van het daarvoor meegeleverde retourformulier, en zonder opgave van reden, aan volgend adres terugsturen indien er aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

- Het artikel is niet gedragen, gewassen of beschadigd; (het eenmalig passen van kleding wordt niet beschouwd als gebruik.
-Het artikel is verpakt in de originele verpakking;
-Alle hangtags/kaartjes zijn nog aan het artikel bevestigd.

Bij het retourneren vanuit Nederland kunt u onze pakketbezorger UPS binnen Nederland kosteloos inschakelen. Indien u gebruikt maakt van een andere dienstverlener zijn de kosten voor uw rekening. Niet of onvoldoende gefrankeerde retourzendingen worden niet geaccepteerd.

3. Gratis verzending  

Voor alle bestellingen op de Adam e-store hanteren wij geen verzendkosten. Adam probeert te allen tijde binnen 24 uur te leveren. Voornoemde leveringstermijnen zijn niet bindend en worden beschouwd als streefdata, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. De Adam e-store zal zich inspannen om de bestelling zoveel mogelijk binnen deze leveringstermijnen te (doen) leveren.

4. Bestellingen

Adam e-store behoudt het recht voor een aankoopaanbod niet aan te nemen als een artikel niet leverbaar is ,of als u om een niet gerechtvaardigde reden hebt nagelaten facturen voor eerdere leveringen te betalen of indien er sprake is van overmacht. Als Adam Brandstrore niet in staat is een bepaalde bestelling uit te voeren, brengt Adam Brandstore u daar zo snel mogelijk van op de hoogte.

5. Bestellingen weigeren

Het staat Adam e-store vrij om online bestellingen niet aan te nemen. Deze keuze ligt geheel bij Adam e-store. Indien Adam e-store een online bestelling niet aanneemt, deelt Adam e-store dit u onmiddellijk per email (voor zover wij hierover beschikken) mee.

6.Transportschade / Gebreken

Indien de geleverde artikelen duidelijke materiaal- of productiegebreken vertonen, waaronder eventueel begrepen transportschade, dan dient u dit direct door te geven aan de medewerker van de betreffende pakketbezorger (UPS) die de artikelen levert en dient u de aanname te weigeren. Gelieve direct per e-mail of via telefoon bij ons te reclameren over het desbetreffende gebrek. Als u nalaat te reclameren, tast dit uw wettelijke rechten echter niet aan. U verplicht zich de geleverde goederen onmiddellijk na ontvangst te inspecteren en de daarbij gebleken gebreken onmiddellijk per email via of telefoon bij ons te reclameren. Zo kan de Adam e-store de hieruit voortvloeiende rechten uitoefenen bij de verzender of leverancier. Het niet indienen van deze klacht heeft echter geen gevolgen voor uw wettelijke aanspraken. Bij eventuele klachten omtrent de dienstverlening kunt u contact opnemen met Adam klantenservice via email aan info@adam.nl of tel: 088-3274205.

7. Prijzen en betaalmogelijkheden

Alle in de Adam e-store getoonde prijzen zijn inclusief de wettelijk bepaalde BTW. U kunt de artikelen van uw keuze betalen middels Creditcard, iDeal & Afterpay.

8. Eigendomsveorbehoud

De goederen blijven de eigendom van Adam Brandstore totdat het volledige bedrag is ontvangen.

9. Bescherming van persoonsgegevens en crediteuren

Adam e-store vindt het belangrijk om zorgvuldig om te gaan met uw persoonsgegevens. Alle persoonlijke gegevens worden vertrouwelijk behandeld en uw rechten op bescherming van uw gerechtvaardigde belangen worden strikt in acht genomen, conform de wettelijke vereisten. U stemt er mee in dat Adam e-store uw persoonsgegevens in het kader van de bestelafwikkeling eventueel door kan geven aan derden. Voor het controleren van het krediet en het bewaken van de kredietwaardigheid stemt u er bovendien uitdrukkelijk mee in dat uw gegevens worden overgedragen aan AfterPay BV die op haar beurt ondermeer informatie betrekt van Experian Nederland, Verheeskade 25, 2521 BE Den Haag. Afterpay BV gebruikt uw gegevens voor Credit Management doeleinden. Adam e-store verstrekt overigens op geen enkele wijze uw persoonsgegevens aan derden, tenzij u daarvoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven. Adam e-store verkrijgt automatisch niet persoonlijke informatie over u zoals het type internetbrowser dat u gebruikt of de site vanwaar u naar onze site bent gelinkt. U kunt aan de hand van deze gegevens niet worden geïdentificeerd. Adam e-store maakt gebruik van deze informatie voor het optimaliseren van haar site in het kader van een continue verbeteringsproces en om meer te weten te komen over de gebruikers van de website www.adam.nl.

10. Intellectuele Eigendomsrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom op de content op de website komen toe aan Adam e-store. Het is u niet toegestaan deze content te verveelvoudigen en/of openbaar te maken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Adam e-store.

11. Uitsluiting van aansprakelijkheid voor externe links

Adam e-store is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud en werking van de website van derden, ook al is er toegang tot een dergelijke website via een link op de site van Adam e-store. Voor zover de webpagina's van Adam e-store links naar andere sites op internet bevatten, verklaart Adam Brandstore hierbij uitdrukkelijk dat Adam Brandstore geen invloed heeft op de lay-out of inhoud van de pagina's waarnaar wordt doorgelinkt. Daarom distantieert Adam Brandstore zich uitdrukkelijk van alle inhoud van alle pagina's van derden waarnaar links op deze webpagina's staan. Deze verklaring is van toepassing op alle weergegeven links en op alle content van de daaraan gekoppelde pagina's.

12. Exploitant van de online shop

ADAM Operations B.V., Hogehilweg 3, 1101 CA Amsterdam Email: info@adam.nl Internet: www.adam.nl Geregistreeerd: Kamer van Koophandel Midden-Nederland KVK nummer: 69707219 BTW nummer: NL857976679B01

13. Afbeeldingen

Houd er alstublieft rekening mee dat door de instellingen van uw beeldscherm de kleur van afbeeldingen in onze e-store licht kunnen afwijken van het origineel.

13. Kortingen

Wanneer men door middel van een actie extra korting geniet op basis van meerdere artikelen zal door toedoen van een retour deze komen te vervallen wanneer de resteerde aantallen niet meer voldaan aan de omschreven aantallen.

14. Overig

 Het Nederlandse recht is van toepassing en de Nederlandse rechter is bevoegd.

  Loading...